آخرین اخبار

ویدیو ۷ آبان ۱۳۹۵

روزگار سخت روستا نشینی

روستاهای گزنه سرا و نشل از روستاهای شهرستان آمل، خالی از جوانانی که از بیکاری به ستوه آمده اند، شده است. جوانانی که مجبورند برای رسیدن به حداقل های زندگی، پدر و مادر سالخورده خود را رها کرده و آواره شهرهای اطراف شوند. حالا وقتی پای در این دو روستا می گذاری، بیشتر با زنان و مردانی سالخورده روبرو می شوی که روزگاران سختی را می گذرانند…. در ایران ما، مهاجرت از روستا به شهر به دلیل وجود معضل بیکاری، از مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجرت ها فشار بر امکانات محدود شهری ، بیکاری و کم کاری در شهر، کم بودن فضای آموزشی، کمبود محل مناسب برای زندگی، تخلیه روستاها و از بین رفتن زندگی روستا نشینی و … را باعث می شود. برای رسیدن به روستاهای گزنه سرا و نشل باید مسیری ۳ ساعته را پیمود.

ارسال دیدگاه