آخرین اخبار

ویدیو ۷ آبان ۱۳۹۵

آماده شدن برای مراسم روز مردگان

هزاران نفر در مکزیک با آرایش ظاهر خود به شکل مردگان، خود را برای مراسم روز مردگان که اول نوامبر هر سال برگزار می شود آماده می کنند.

ارسال دیدگاه