آخرین اخبار
کد خبر: 329

تاریخ انتشار: تیر ۲۹, ۱۳۹۵

کاهش ‌رشد علمی کشور در دولت یازدهم

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و تهران با اینکه مسائل سیاسی مهمترین عامل رشد علمی کشور در سالهای اخیر بوده است، گفت: توجه دولت قبل به دانشگاه و بحث علمی بیشتر از دولت کنونی بود و روند کاهشی رشد علمی در دولت فعلی مشهودتر از دولت گذشته است.  

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و تهران با اینکه مسائل سیاسی مهمترین عامل رشد علمی کشور در سالهای اخیر بوده است، گفت: توجه دولت قبل به دانشگاه و بحث علمی بیشتر از دولت کنونی بود و روند کاهشی رشد علمی در دولت فعلی مشهودتر از دولت گذشته است.

 

ارسال دیدگاه